• Förstärkt familjehem
  • Jourhem
  • Stöd/träningsboende
  • Resursboende
  • Skyddat boende

AGENDA

Februari

  • MI
  • Temadag BBiC

Vi har två lediga platser för långtidsplacering (uppväxt).

Utredd familj med lång erfarenhet inom socialt arbete.

För placeringsförfrågan ring:
026-200 80 40

Vi erbjuder boenden med socialt stöd, skyddat boende, jourhem och familjehem. Barn, ungdomar och familjer med hela Sverige som upptagningsområde.

Ekengruppens personal har lång erfarenhet från arbetsområdet socialt arbete. Vår värdegrund är att alla ska behandlas med respekt och för den individ de är. Normalisering är vårt ledord.

De boende ska få den hjälp de behöver i form av socialt stöd, läkarvård, tandvård, skola, praktik och omsorg från trygga personer/personal i sin omgivning.

Arbetet utförs professionellt och i vardagen används kognitiva samtalsmetoder, normaliseringsprocesser, strukturerade samtal, MI, uppmuntran av fritidsaktiviteter och andra strategier beroende på hur de boendes situation och behov ser ut.

Det viktigaste i vårt arbete är helheten, omsorgen och att de boendes situation rör sig framåt i en utvecklande miljö. För barn satsar vi extra mycket på skolgången. Vi vill snabbt hitta en utbildningsform som fungerar för den unge och där han/hon känner att det ger stimulans och utveckling.

AKTUELLT

Vi har lediga platser i familjehem för barn, ungdomar och ensamkommande.

Ledigt skyddat boende med stöd och hjälp från erfaren personal.

I samband med placering hjälper vi till med allt praktiskt.

Jour telefon

dygnet runt årets alla dagar

026 – 200 80 40