Ekengruppen

Förstärkt familjehem
Jourhem
Stöd/träningsboende
Resursboende
Skyddat boende

Vi har lediga platser i familjehem för barn, ungdomar och ensamkommande.

Slide background
Slide background
Slide background

Vi erbjuder boenden med socialt stöd, skyddat boende, jourhem och familjehem. Barn, ungdomar och familjer med hela Sverige som upptagningsområde.

Ekengruppens personal har lång erfarenhet från arbetsområdet socialt arbete. Vår värdegrund är att alla ska behandlas med respekt och för den individ de är. Normalisering är vårt ledord.

De boende ska få den hjälp de behöver i form av socialt stöd, läkarvård, tandvård, skola, praktik och omsorg från trygga personer/personal i sin omgivning.

Arbetet utförs professionellt och i vardagen används kognitiva samtalsmetoder, normaliseringssamtal, strukturerade samtal, MI, uppmuntran av fritidsaktiviteter och andra strategier beroende på hur de boendes situation och behov ser ut.

Det viktigaste i vårt arbete är helheten, omsorgen och att de boendes situation rör sig framåt i en utvecklande miljö. För barn satsar vi extra mycket på skolgången. Vi vill snabbt hitta en utbildningsform som fungerar för den unge och där han/hon känner att det ger stimulans och utveckling.

Jour telefon
dygnet runt – alla dagar
026 – 200 80 40

Ledigt skyddat boende med stöd och hjälp från erfaren personal.

I samband med placering hjälper vi till med allt praktiskt.

Comments are closed